תאריך

תיאור

30/11/2022

דיבדנד

02/10/2022

תוספת גילוי בדבר סך ההתחייבויות של החברה הגרמנית הנרכשת

02/10/2022

החברה התקשרה בהסכם לרכישת חברה בגרמניה המתמחה בייצור תרכיזים ותערובות לתעשיית הפלסטיק

31/08/2022

משא ומתן ביחס להתקשרות בעסקה לרכישת חברה בגרמניה

31/08/2022

דיבידנד

26/05/2022

דיבידנד בסך של כ- 16.77 אגורות למניה קובע: 12.6.22 תשלום: 29.6.22

10/05/2022

תוצאות אסיפה כללית מיום 10.5.22

03/05/2022

תוצאות אסיפה כללית מיום 3.5.22

27/03/2022

דיבידנד בסך 16.7831 אגורות למניה,קובע: 3.4.22, תשלום 28.4.22

02/03/2022

מועד פרסום דוחות לשנת 2021 ביום 24.3.22 לאחר תום המסחר