תאריך

תיאור

26/05/2022

דיבידנד בסך של כ- 16.77 אגורות למניה קובע: 12.6.22 תשלום: 29.6.22

10/05/2022

תוצאות אסיפה כללית מיום 10.5.22

03/05/2022

תוצאות אסיפה כללית מיום 3.5.22

27/03/2022

דיבידנד בסך 16.7831 אגורות למניה,קובע: 3.4.22, תשלום 28.4.22

02/03/2022

מועד פרסום דוחות לשנת 2021 ביום 24.3.22 לאחר תום המסחר

30/12/2021

תוצאות אסיפה כללית מיום 30.12.21

25/11/2021

דיבידנד

26/08/2021

דיבידנד בסך 14.70154 אגורות למניה, 9.9.21, תשלום 30.6.21

08/06/2021

חברת בת בסין פועלת להקמת אתר ייצור חדש בעלות של כ 12 מיליון דולר

27/05/2021

דיבידנד בסך 14.70154 אגורות למניה, 10.6.21, תשלום 29.6.21