ארכיון משקיעים – רדיו שנים
08/11/2023

חידוש העבודה במפעל כפרית בקיבוץ כפר עזה

15/10/2023

תוצאות אסיפה כללית מיום 12.10.23

08/10/2023

הבהרה: מפעל החברה בכפר עזה אינו פעיל, יתר מפעלי החברה ברחבי העולם פועלים כסדרם

24/08/2023

דיבידנד בסך 16.75972 אגורות למניה, קובע 6.9.23, תשלום 28.9.23

16/07/2023

תוצאות אסיפה מיום 16.7.23

31/05/2023

דיבידנד

30/03/2023

דיבידנד

10/01/2023

תוצאות אסיפה כללית מיום 10.1.23

30/10/2022

דיבדנד

02/10/2022

תוספת גילוי בדבר סך ההתחייבויות של החברה הגרמנית הנרכשת