ארכיון משקיעים – רדיו שנים
31/05/2023

דיבידנד

30/03/2023

דיבידנד

10/01/2023

תוצאות אסיפה כללית מיום 10.1.23

30/10/2022

דיבדנד

02/10/2022

תוספת גילוי בדבר סך ההתחייבויות של החברה הגרמנית הנרכשת

02/10/2022

החברה התקשרה בהסכם לרכישת חברה בגרמניה המתמחה בייצור תרכיזים ותערובות לתעשיית הפלסטיק

31/08/2022

משא ומתן ביחס להתקשרות בעסקה לרכישת חברה בגרמניה

31/08/2022

דיבידנד

26/05/2022

דיבידנד בסך של כ- 16.77 אגורות למניה קובע: 12.6.22 תשלום: 29.6.22

10/05/2022

תוצאות אסיפה כללית מיום 10.5.22