ארכיון משקיעים – רדיו שנים
29/05/2024

רבעון 1 2024

28/03/2024

תקופתי ושנתי 2023

30/11/2023

רבעון 3 2023

24/08/2023

רבעון 2 2023

31/05/2023

רבעון 1 2023

30/03/2023

תקופתי ושנתי 2022

30/11/2022

רבעון 3 2022

31/08/2022

רבעון 2 2022

26/05/2022

רבעון 1 2022

27/03/2022

תקופתי ושנתי 2021