ארכיון משקיעים – רדיו שנים
31/05/2023

רבעון 1 2023

30/03/2023

תקופתי ושנתי 2022

30/11/2022

רבעון 3 2022

31/08/2022

רבעון 2 2022

26/05/2022

רבעון 1 2022

27/03/2022

תקופתי ושנתי 2021

25/11/2021

רבעון 3 2021

26/08/2021

רבעון 2 2021

27/05/2021

רבעון 1 2021

25/03/2021

תקופתי ושנתי 2020