תאריך

תיאור

30/11/2022

מצגת משקיעים – רבעון 3 2022

01/09/2022

מצגת משקיעים – רבעון 2 2022

29/05/2022

מצגת משקיעים – רבעון 1 2022

27/03/2022

מצגת משקיעים – שנתי 2021

25/11/2021

מצגת משקיעים רבעון 3 2021

29/08/2021

מצגת משקיעים רבעון 2 2021