ארכיון משקיעים – רדיו שנים
29/05/2024

מצגת משקיעים – רבעון 1 2024

31/03/2024

מצגת משקיעים – סיכום שנת 2023

30/11/2023

מצגת משקיעים – רבעון 3 2023

27/08/2023

מצגת משקיעים – רבעון 2 2023

01/06/2023

מצגת משקיעים – רבעון 1 2023

02/04/2023

מצגת משקיעים – סיכום שנת 2022

30/11/2022

מצגת משקיעים – רבעון 3 2022

01/09/2022

מצגת משקיעים – רבעון 2 2022

29/05/2022

מצגת משקיעים – רבעון 1 2022

27/03/2022

מצגת משקיעים – שנתי 2021