ארכיון משקיעים – רדיו שנים
30/11/2023

מצגת משקיעים – רבעון 3 2023

27/08/2023

מצגת משקיעים – רבעון 2 2023

01/06/2023

מצגת משקיעים – רבעון 1 2023

02/04/2023

מצגת משקיעים – סיכום שנת 2022

30/11/2022

מצגת משקיעים – רבעון 3 2022

01/09/2022

מצגת משקיעים – רבעון 2 2022

29/05/2022

מצגת משקיעים – רבעון 1 2022

27/03/2022

מצגת משקיעים – שנתי 2021

25/11/2021

מצגת משקיעים רבעון 3 2021

29/08/2021

מצגת משקיעים רבעון 2 2021