ארכיון משקיעים – רדיו שנים
14/04/2024

זימון אסיפה שנתית ליום 26.5.24 – מודעת החברה

11/04/2024

זימון אסיפה שנתית ליום 26.5.24

31/01/2024

זימון אסיפה מיוחדת ליום 10.3.24

21/12/2023

זימון אסיפה מיוחדת ליום 21.1.24 – מודעת החברה

14/12/2023

זימון אסיפה מיוחדת ליום 21.1.24

29/08/2023

זימון אסיפה מיוחדת ליום 12.10.23

01/06/2023

זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ליום 16.7.23

30/11/2022

זימון אסיפה מיוחדת ליום 10.1.23

28/03/2022

זימון אסיפה מיוחדת ליום 3.5.22

27/03/2022

זימון אסיפה שנתית ליום 10.5.22