ארכיון משקיעים – רדיו שנים
29/08/2023

זימון אסיפה מיוחדת ליום 12.10.23 – מודעת החברה

29/08/2023

זימון אסיפה מיוחדת ליום 12.10.23

01/06/2023

זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ליום 16.7.23

30/11/2022

זימון אסיפה מיוחדת ליום 10.1.23 – מודעת החברה

30/11/2022

זימון אסיפה מיוחדת ליום 10.1.23

28/03/2022

זימון אסיפה מיוחדת ליום 3.5.22

27/03/2022

זימון אסיפה שנתית ליום 10.5.22 – מודעת החברה

27/03/2022

זימון אסיפה שנתית ליום 10.5.22

26/12/2021

זימון אסיפה מיוחדת ליום 30.12.21

25/11/2021

זימון אסיפה מיוחדת ליום 30.12.21