תוצאות אסיפה כללית מיום 10.1.23

תוצאות אסיפה כללית מיום 10.1.23