זימון אסיפה שנתית ליום 26.5.24 – מודעת החברה

זימון אסיפה שנתית ליום 26.5.24 – מודעת החברה