זימון אסיפה מיוחדת ליום 10.3.24

זימון אסיפה מיוחדת ליום 10.3.24