תוצאות אסיפה כללית מיום 10.5.21

תוצאות אסיפה כללית מיום 10.5.21