זימון אסיפה שנתית ליום 26.5.24

זימון אסיפה שנתית ליום 26.5.24