זימון אסיפה מיוחדת ליום 3.12.20

זימון אסיפה מיוחדת ליום 3.12.20