• ראשי
  • מאמרים
  • פיתוח בסיס נתונים רחב העוזר להבין את השפעת תוספי סליפ ואנטי-בלוק על חלקות היריעה

פיתוח בסיס נתונים רחב העוזר להבין את השפעת תוספי סליפ ואנטי-בלוק על חלקות היריעה

הקץ לניסויים. כפרית מיפתה את סל הפתרונות הרחב שלה: תוספי סליפ קבועים, מיגרטיביים ואנטיבלוקים שונים כך שתוכל להמליץ על התוספים והמינון הרצוי לכל יישום ויישום

מקור: מערכת PlasticTime

אחד מתחומי ההתמחות העיקריים של כפרית הוא תוספים ליריעות גמישות. סל המוצרים של החברה רחב וניתן למצוא תוסף כמעט לכל מטרה, החל ממעכבי בעירה, מקציפים, משפרי עיבוד, צבעים, מלאנים וכלה בתוספי אנטי-פוג, אנטי-בלוק ותוספי החלקה (סליפ).

בתעשיית היריעות, האחרונים ברשימה הינם קריטיים עבור תפקודה התקין וכן בעלי השפעה מכרעת על תהליכי המשך כגון למינציה, דפוס, ציפוי וזרימה על המכונה. השאלה כיצד להגיע לתוצאות אופטימליות ומהי כמות התיסוף האידיאלית בשכבות השונות של היריעה, מורכבת. התשובה אינה כה פשוטה וחד-ערכית במיוחד בעולם בו תהליכי התאמה אישית של פתרון ללקוח הולכים וגדלים.

הסליפ הנכון ליישום המבוקש

משתנים אינספור משפיעים על תפקוד הסליפ וכן מושפעים ממנו. לדוגמה, תנאי האחסון: משך הזמן הגבוה, הלחץ בגליל והטמפרטורה הגבוהה גורמים להידבקות השכבות בגליל. בגלל שלסליפ השפעה על תכונות פני השטח, הוא מהווה גורם חשוב בדה-למינציה בין שכבות וכן משפיע על אחיזת הצבע והדבק על גבי היריעה. בנוסף, הוא בעל אינטראקציה עם תוספים נוספים כמו אנטיפוג (AF) ואנטיבלוק (AB). עבור כל צורך קיים נדרש לתת פתרון סליפ מתאים. הפתרון משלב לרוב תוסף סליפ עם אנטיבלוק אולם לא ניתן להעמיס תוספים אלו בלי “תשלום” – פגיעה בשקיפות היריעה וירידה בתכונות האופטיות.

דוגמה לכך ניתן לראות בטבלה 1. שם מוצגים שני תוספי סליפ של כפרית, תוסף קבוע ומיגרטיבי, שלכל אחד מהם תכונות אחרות. בעוד שהתוסף המיגרטיבי מפגין חלקות מצוינת תוך שמירה על השקיפות, הוא פחות מתאים לשילוב עם תוסף אנטי פוג (AF). מנגד, התוסף הקבוע משפיע על התכונות האופטיות של היריעה אך אינו פוגע בתפקוד האנטי פוג.

טבלה 1: השפעתם של תוספי סליפ, מיגרטיבי וקבוע (פרמננטי), על תכונות היריעה

האפקט הסינרגטי של סליפ ואנטיבלוק

התוסף המשלים לתוספי הסליפ הינו האנטי-בלוק (AB). הוא שומר על היריעה בעת אחסונה ומונע היצמדות שכבות המתרחשת עקב המשקל העצמי של הגלילים. השילוב של ה-AB עם הסליפ מספק אפקט סינרגיסטי להורדת מקדם החיכוך של היריעה ויש להתאים את גודלם חלקיקי ה-AB לעובי השכבה.

מקדם החיכוך הדינמי של היריעה מצביע על יכולת פתיחת הגליל. ככל שהוא קטן יותר, הגליל ייפתח בקלות. בהשוואה בין סיליקה טבעית וסינתטית המשמשות כתוסף AB נראה כי בפרק זמן קצר (יום) הסיליקה הסינתטית נותנת מקדם חיכוך נמוך. אולם לאורך זמן (חודש ומעלה) יתרונה פוחת וקיימת עדיפות לשימוש בסיליקה טבעית.

כפרית ממפה את השפעת תוספי סליפ ו-AB על היריעה

כפרית ביצעה מחקר מקיף על כ-100 יריעות עם יחסי AB ו-סליפ שונים על מנת להקים מאגר מידע המרכז את השפעת כמות התוספים והיחס ביניהם על מקדם החיכוך (תמונה 1). בימים אלו שוקדת החברה על פיתוח חדשני אשר יכול לתת מענה גם למקדמי חיכוך קטנים מ-0.18.

תמונה 1: מאגר הנתונים של כפרית דרכו ניתן להתאים את סוג וכמות תוספי הסליפ וה-AB לפי מקדם החיכוך המבוקש

במחקר עצמו נבדקה קשת רחבה של תוספים שונים ובריכוזים שונים. תוצאות המחקר מאפשרות לכפרית להתאים באופן פרטני את תרכיז הסליפ ותרכיז האנטי בלוק בהתאם לאופיין הייחודי של היריעה של לקוחותיה תוך שהיא נעזרת בכלים מדעיים על מנת להקנות ליריעות את התכונות הנדרשות.

פיתוח היכולת והידע להתאים את סוג תוסף הסליפ (קבוע או נודד, קצב הנדידה, השפעה על תוספים אחרים ועל האופטיקה של היריעה) ואת סוג האנטי בלוק (גודל החלקיק, סוג, אופטיקה) מאפשרת לדייק את מקדמי החיכוך והתכונות האופטיות ביחד עם ההשפעות האפשריות על תכונות אחרות ובכך גם לשפר משמעותית את איכות היריעה ולהקטין עלויות אי איכות הקשורות בתכונות הפתיחה של היריעה (פחת, קצב מכונת האריזה, כשלים טכניים מכאניים בפתיחה ועוד).

למידע נוסף:

רועי לוי, 054-648-7367rlevi@kafrit.co.il