על כוונת הרגולטור: מעכבי בעירה המכילים ATO

הרגולציה מקדמת בשנים האחרונות שימוש אחראי ומקיים יותר בחומרים רעילים, ביניהם מעכבי הבעירה המכילים אנטימון. אלו אמנם יעילים וזולים, אך מהווים סכנה בריאותית בריכוזים גבוהים. כעת הם נמצאים תחת בדיקות רגולטוריות, שתוצאותיהן יקבעו האם יסווגו כמסוכנים יותר

מקור: מערכת PlasticTime

חומר קרצינוגני הוא כזה שקיים חשש שחשיפה מוגברת אליו עלולה לגרום לסרטן, או לעלות את הסבירות לחלות בו. רשימת החומרים הנחשבים ככאלו מתעדכנת בתדירות גבוהה ויותר ויותר חומרים מוצאים עצמם תחת בחינה מחודשת. כזה הוא אנטימון טרי-אוקסיד (ATO). החומר נפוץ במעכבי בעירה (FR) רבים ונחשב כיום כבעל רעילות גנוטוקסית פוטנציאלית. בעת האחרונה הורחבו והועמקו בדיקות השפעות החומר על מערכות נוספות בגוף ותוצאותיהן עלולות לגרום לסיווגו בדרגת סכנה גבוהה יותר מבעבר. הסיווג החדש צפוי להחמיר את הרגולציה הנוגעת למעכבי בעירה אלו, לדוגמה הגבלת המינון וזמן החשיפה המותרים.

איך ניתן להתכונן לשינויים הרגולטוריים?

הפחתת המינון אל מתחת לרף המינימלי שיידרש בתקן, תאפשר שימוש בטוח ואחראי במעכבי בעירה, אולם בריכוזים אלה האפקטיביות כמעכב בעירה תפחת משמעותית עד כדי אי עמידה בתקנים השונים. יש הממליצים לכל מי שיושפע מן ההחמרות הרגולטוריות (כגון מוצרים הבאים במגע עם מזון, ציוד חשמל ואלקטרוניקה, טקסטיל וכו’) להתכונן לשינויים מבעוד מועד. כפרית, העוקבת באדיקות אחרי שינויים עתידיים בתחום הרגולציה, פיתחה לאחרונה סדרה של פתרונות בדמות מגוון תוספי FR מופחתי/ ללא אנטימון העומדים בתקינה הנדרשת.

השפעות ATO תחת בדיקה רגולטורית

ATO מסווג כיום כמסרטן Cat 2 באמצעות שאיפה, על פי כללי GHS ו-CLP. ה-ECHA (סוכנות הכימיקלים האירופאית) מבקשת לבצע מחקרי רעילות נוספים על מנת לקבוע האם יש צורך בתקנות חדשות. במסגרת זו נבדקת השפעת גודל החלקיקים (powder/ fine powder) על הרעילות, השפעתם על מהלך הריון תקין, על מערכת העצבים, מערכת החיסון והמערכת ההורמונלית. במקביל, מסווגים ומשווים בין תרכובות שונות של ATO (תמונה 1). בנוסף, מנסים לכמת כמה חומר רעיל ניתן לנשימה באתרי ייצור ובמהלך השימוש במוצר.

תמונה 1: תרכובות ATO הקיימות בשוק מעכבי הבעירה.

ההחמרות הצפויות ברגולציה

תוצאות מחקרי הרעילות עלולים לסווג את ה-ATO בקטגוריה מחמירה יותר ולהוריד את המינון המותר לשימוש (תמונה 2).

תמונה 2: סיווגים וריכוזים מותרים נוכחיים של אנטימון (שמאל) לעומת הסיווגים והריכוזים הצפויים (ימין).

בכפרית כבר מוכנים

החברה מציעה כבר בימים אלו פתרונות זמינים המתאימים להחמרות הרגולטוריות הצפויות (תמונות 3-5). בטבלאות המוצגות ניתן לראות השוואה בין מעכבי הבעירה החדשים לבין לתוספים ישנים. הפתרונות כוללים- מעכבי בעירה מופחתי ATO כך שהם עתידים לעמוד בתקינה החדשה ככל שזו תתוקן, או ללא ATO כלל. אלו מתאימים למגוון פולימרים ויישומים (PP, ABS ו-PE) (תמונות 3-5). התוספים החדשים מאפשרים הגעה למוצר בטיחותי. בנוסף הם מאפשרים שימוש באחוזים גבוהים יותר של מעכב הבעירה תוך שמירה על ריכוז ATO<1%. ריכוז זה נמוך דיו וכל עוד שומרים על גבול זה אין צורך להכריז על הימצאות ATO במוצר.

תמונה 3: תוספים המתאימים לייצור לוחות ABS.
תמונה 4: תוספים המתאימים ליישומי PE (יריעות, צינורות, Multiwalls, קצפים ולוחות)
תמונה 5: תוספים המתאימים לייצור צינורות PP.
תמונה 6: תוספים המתאימים לייצור מוצרי PP מוקצפים.

כפרית ממשיכה גם בימים אלה לשקוד על פיתוח מערכות עיכוב בעירה חדשות למגוון של פולימרים ויישומים שמטרתן לתת מענה טוב יותר לצורכי השוק. פיתוח זה מתמקד מחד בפתרונות נטולי הלוגנים ומאידך בשיפור מערכות קיימות הן בפונקציונאליות שלהן אך לא פחות חשוב בהיבט הגהותי שלהם כמו גם בעמידתם בתקנים הולכים ומחמירים. החברה עוקבת מקרוב אחרי התפתחות התקינה בתחום וסוקרת באופן שוטף חלופות טכנולוגיות חדשות על מנת לתת מענה לצורכי השוק המשתנים.

למידע נוסף:

רועי לוי, 054-648-7367rlevi@kafrit.co.il