חוק שכר שווה לעובד ולעובדת

נתונים לשנת 2022 כפי שפורסמו ב 1.6.2023

בחברת "כפרית תעשיות" בישראל, עובדים זה לצד זה, עובדים ממגוון רקעים והשתייכויות.

אנו גאים בכך שנשים מהוות רוב בהנהלה הבכירה שלנו, וכמחצית בקבוצת המנהלים כולה.

כחלק ממדיניות החברה, אנו פועלים תוך תשומת לב מרובה לגיוס מגוון, ובכלל זאת גיוון מגדרי.

 

לאחר בדיקת הנתונים, לשנת 2022, אנו שמחים לציין שלא זוהו הבדלים מהותיים בין המגדרים.

  • במסגרת הדו"ח חולקו עובדי החברה על פי תחומי עיסוק ומאפייני העסקה , סה"כ 10 קבוצות.
  • הנתונים מוצגים לפי שכר החייב במס, כהגדרתו בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד.
  • בשל גודל החברה ומספר העובדים בה ובהתאם להנחיות חוק שכר שווה המנחה את החברות להימנע מפרסום נתונים על קבוצה קטנה מדי, לא פורסמו נתונים, העשויים לפגוע בפרטיות העובדים.

מספר קבוצה

פערי שכר בין קבוצת הנשים לקבוצת הגברים

אחוז הגברים עם שכר נמוך מהממוצע לקבוצה

אחוז הנשים עם שכר נמוך מהממוצע לקבוצה

1

 

50%

 

2

8.48%-

50%

40%

3

10.45%-

45%

100%

4

10.45%

60%

50%

5

 

75%

 

6

6.64%

100%

63%

7

 

69%

 

8

 

52%

 

9

0.02%-

45%

58%

10

 

49%

 

 

  • אין עובדים שנדרשו להשלמה לשכר המינימום
  • * קבוצה הכוללת עובדים/ות ממגדר אחד בלבד